Select Page

Trader Veteran: Vàng chịu nhiều tổn thương trong nửa đầu năm 2016 trước khi phục hồi trong nửa cuối năm

Trong nửa cuối năm 2016 có thể sẽ là giai đoạn tích cực cho quý kim vàng nhưng kim loại này đầu tiên sẽ cần phải có đợt bán tháo điên diện rộng cuối cùng, Vince Lanci, Giám đốc điều hành của Echobay Partners, cho biết. Phát biểu với Kitco News vào hôm Thứ Ba, Lanci đã...