Tuyển dụng
VỊ TRÍ : TeleSale QUYỀN LỢI :  Lương 6.000.000 VNĐ. Được chia 20% doanh thu (rebate) trên tài khoản giao dịch của khách hàng. Hoa hồng doanh thu 15% – 50% (Tổng thu nhập tháng có thể lên đến 60.000.000 VNĐ – 100.000.000 VNĐ) Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng: Chuyên viên-> Phó phòng ->…