HomeHOÀNG NGỌC SƠN

Chiến lược giao dịch vàng ngày 31/12 của một số tổ chức (cập nhật)

Chiến lược giao dịch vàng ngày 31/12 của một số tổ chức (cập nhật)

Forex Yard- Chiến lược giao dịch vàng ngày 31/12

Vàng phiên Á : Áp lực giảm

Chiến lược chính : bán dưới 1066 ; với mục tiêu : 1056 – 1051.

Chiến lược phụ : Mua trên 1066 ; với mục tiêu : 1072 -1077

 

Chiến lược giao dịch vàng
Chiến lược giao dịch vàng

 

Các mức cản kỹ thuật :

Kháng cự : 1066 – 1072 – 1077

Hỗ trợ : 1056 – 1051- 1047

Dubaogiavang.net