Dù bạn nghĩ rằng mình có thể, hay bạn nghĩ rằng mình không thể thì bạn đều đúng | hoangngocson.com
“Dù bạn nghĩ rằng mình có thể, hay bạn nghĩ rằng mình không thể thì bạn đều đúng” – Henry Ford. Henry Ford (30 tháng 7, 1863 – 7 tháng 4, 1947) là người sáng lập Công ty Ford Motor. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp…