Select Page
Không nên dùng quá 30% tiền tiết kiệm đầu tư vào vàng ?

Không nên dùng quá 30% tiền tiết kiệm đầu tư vào vàng ?

Không nên dùng quá 30% tiền tiết kiệm đầu tư vào vàng ? Chuyên gia khuyến cáo, không nên dùng quá 30% tiền tiết kiệm để đầu tư vào vàng, nên gửi ngân hàng hoặc đầu tư vào bất động sản, chứng khoán. Theo nhận định của chuyên gia tài chính-ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, năm...