Alexander Elder – Là trader hãy im lặng mà làm   Tiến sĩ Alexander Elder là một Trader chuyên nghiệp và là tác giả của nhiều cuốn sách trading nổi tiếng. Trader Việt Nam sẽ không xa lạ với tiến sĩ Alexander vì ông nổi tiếng qua cuốn best seller “Trading for a living”. Tuổi…