Phân Tích Cơ Bản Dễ Hiểu Nhất Trên ForexFactory Dành Cho Người Mới Đầu Tư Forex Trong đầu tư forex, việc phân tích cơ bản là rất quan trọng và cần thiết để dự đoán xu hướng cặp tiền tệ mà bạn giao dịch. Trang web forexfactory.com đưa ra các tin tức mỗi ngày để…

Alexander Elder – Là trader hãy im lặng mà làm   Tiến sĩ Alexander Elder là một Trader chuyên nghiệp và là tác giả của nhiều cuốn sách trading nổi tiếng. Trader Việt Nam sẽ không xa lạ với tiến sĩ Alexander vì ông nổi tiếng qua cuốn best seller “Trading for a living”. Tuổi…