Mặc dù hy vọng giá hàng hóa để phục hồi trong năm tới, nhưng các nhà phân tích tại Deutsche Bank cho biết thị trường vàng sẽ gặp nhiều bất lợi trong năm 2016. Trong báo cáo triển vọng năm 2016 của một ngân hàng của Đức, các nhà phân tích dự báo giá vàng  tại […]…