HomeChiến Lược Giao Dịch Forex

[Chiến Lược Giao Dịch Forex] – Mô Hình HAI ĐỈNH Cặp GBP/USD Có Xu Hướng Như Thế Nào Ngày 2/5/2018 ?

[Chiến Lược Giao Dịch Forex] – Mô Hình HAI ĐỈNH Cặp GBP/USD Có Xu Hướng Như Thế Nào Ngày 2/5/2018 ?

★☆★ SUBCRIBE KÊNH: https://hoangngocson.com//go/ytb

* Group hỗ trợ tín hiệu : https://hoangngocson.com/tinhieuforex

Xin chào các bạn, chiều hôm nay tôi sẽ chia sẻ, phân tích cho các bạn cặp sản phẩm GBP/USD. Ta thấy xu hướng chiều nay cặp GU có mô hình hai đỉnh. Xu hướng tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn xem video phân tích !