Người Giao Dịch Forex Có Giàu Hơn Không
Người Giao Dịch Forex Có Giàu Hơn Không ? Người giao dịch forex có giàu hơn không? Thực tế ở việt nam tỉ lệ người giao dịch forex giàu lên rất hiếm, chiếm tỉ lệ ít, khoảng 1-5%. Những nhà giao dịch forex giàu lên đa số là những trader chuyên nghiệp, nhà giao dịch…