HomeHOÀNG NGỌC SƠN

Vàng thoái lui từ đỉnh 5 tuần

Vàng thoái lui từ đỉnh 5 tuần

Vàng thoái lui từ đỉnh 5 tuần.

Vàng hiện đang giao dịch quanh $1248,34 do thị trường được hỗ trợ bởi đám mây Ichimoku theo khung thời gian hàng ngày. Vùng giá $1246/3 đóng vai trò là hỗ trợ trong quá khứ nên xu hướng giảm sẽ gặp vấn đề tại đây. Nếu quý kim có thể vượt kháng cự $1253/1 thì thị trường có thể nhắm đích tiếp theo tại $1258,60-1256,50. Do kênh giá giảm vẫn hiện hữu nên có một vùng kháng cự và đường Tenkan-sen (trung bình dịch chuyển 9 phiên, đường màu đỏ) theo biểu đồ 4h hội tụ tại đây nên giá rất dễ đảo chiều giảm. Vượt lên trên đó, nhà đầu tư sẽ chờ lệnh bán quanh $1263.

Vàng thoái lui từ đỉnh 5 tuần
Vàng thoái lui từ đỉnh 5 tuần

Theo chiều giảm, hãy luôn giữ quan sát tại hỗ trợ $1246/3. Nếu thị trường xuyên xuống dưới mốc $1243 thì rất có khả năng vàng thoái lui về vùng $1239,40-1236 theo biểu đồ 4h. Việc mất mốc $1236 có thể khiến kênh giá tăng mất lực. Xu hướng giảm cần phải loại bỏ hỗ trợ này nếu muốn kiểm tra mốc $1227,50.

Giavang.net