Select Page

Tỷ giá USD/VNĐ ngày 25/12/2015

Thị trường tỷ giá USD/VND ngày 25/12 bất động. So với ngày hôm qua, tỷ giá niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại tiếp tục được giữ nguyên. Ngân hàng Vietcombank, BIDV niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức mua vào là 22.517 đồng/USD và bán ra là 22.547 đồng/USD. Ngân...

Tỷ giá USD/VNĐ ngày 24/12/2015

Tỷ giá USD/VND không có biến động lớn. So với ngày hôm qua, tỷ giá niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại tiếp tục được giữ ổn định, chiều bán ra vẫn được niêm yết ở mức giá kịch trần. Ngân hàng Vietcombank, BIDV niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức mua vào là...

Tỷ giá USD/VNĐ ngày 23/12/2015

Tỷ giá USD/VND ngày 23/12 ổn định. So với ngày hôm qua, tỷ giá niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại tiếp tục được giữ nguyên, riêng có ngân hàng Vietinbank điều chỉnh tỷ giá. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank, BIDV niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức mua vào là...