Tổng thống Trump đang gây ra cuộc chiến tiền tệ trên thế giới ? | hoangngocson.com
Tổng thống Trump đang gây ra cuộc chiến tiền tệ trên thế giới ? Năm 1971, cựu Tổng thống Nixon từng nổi tiếng với tuyên bố: ‘Đó là đồng tiền của chúng tôi, nhưng rắc rối là của các bạn.' Tổng thống Trump đang đi lặp lại chính sách này. Tổng thống Mỹ Donald Trump…