Select Page
Sự tự tin của người Mỹ khác với người châu Á thế nào ? | hoangngocson.com

Sự tự tin của người Mỹ khác với người châu Á thế nào ? | hoangngocson.com

Dưới đây là chia sẻ của một người châu Á khi hòa nhập vào xã hội Mỹ khiến chúng ta nhận ra được nhiều điều cho bản thân mình : Tôi còn nhớ khi mới đến Mỹ, đi mua thực phẩm, về bia đã có hơn chục thương hiệu khác nhau, chủng loại khác nhau để lựa chọn. Tôi đã quen với...