Cảm nhận học viên khóa 13 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com   Đây là dịp được tiếp cận công cụ kiếm tiền và được sự giúp đỡ của Thầy Sơn. Cám ơn Thầy đã mở được cánh cửa cho em được mở mang về đầu…

Cảm nhận học viên khóa 12 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com
Cảm nhận học viên khóa 12 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com   Tôi đã biết và tự tìm hiểu thị trường đầu tư Forex từ năm 2010. Do chưa có hệ thống và phương pháp nên từ bấy đến giờ tôi chỉ dừng lại ở việc…

Cảm nhận học viên khóa 11 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com
Cảm nhận học viên khóa 11 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com   Khóa học thiết thực, những kiến thức cô đọng và công cụ hỗ trợ cụ thể, rõ ràng, giúp học viên ứng dụng vào thực tế cho một kênh đầu tư mới, giúp…

Cảm nhận học viên khóa 10 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com
Cảm nhận học viên khóa 10 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com   “Những điều học được rất hữu ích và thực tiễn . Tôi đã giao dịch trên sàn vàng ABC từ khi sàn vàng ACB mở khai trương. Tôi thường đánh theo chiến lược…