Select Page
Forex Uni | 4 Lý Do Mà Trader Thua Lỗ

Forex Uni | 4 Lý Do Mà Trader Thua Lỗ

Forex Uni | 4 Lý Do Mà Trader Thua Lỗ  Thường người ta hay nói rằng có tới 95% các traders thua lỗ trong năm đầu tiên. Với một tỷ lệ như thế này, có lẽ bạn sẽ mong rằng mình tồn tại, hơn là làm ra tiền trên thị trường Forex này. Trong cuốn One Good Trade, trader...
NHỮNG CÁCH GIẢM CĂNG THẲNG KHI GIAO DỊCH FOREX

NHỮNG CÁCH GIẢM CĂNG THẲNG KHI GIAO DỊCH FOREX

NHỮNG CÁCH GIẢM CĂNG THẲNG KHI GIAO DỊCH FOREX Bạn đã bao giờ có một trong những ngày đó chưa? Phần mềm biểu đồ của bạn không hoạt động vừa phải, kết nối internet của bạn chậm chạp và bạn quên đọc các bản phát hành báo cáo kinh tế mới nhất trong tuần này, vì vậy bạn...
5 THÓI QUEN CỦA NHÀ GIAO DỊCH FOREX THÀNH CÔNG

5 THÓI QUEN CỦA NHÀ GIAO DỊCH FOREX THÀNH CÔNG

5 THÓI QUEN CỦA NHÀ GIAO DỊCH FOREX THÀNH CÔNG  Nhiều người giao dịch tự hỏi họ có thể làm gì để thành công hơn và đó là lý do chính đáng. Việc nhìn thấy các nhà giao dịch có lợi nhuận cao khác, những người luôn tạo ra lợi nhuận từ thị trường ngoại hối khiến mọi...