Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng Giữa Quản Lý Vốn Và Quản Lý Tư Duy – Người Thắng Cuộc Là…? Nếu tìm kiếm một chủ đề nào đó được bàn luận nhiều nhất trong thế giới giao dịch, thì mình đó là Quản lý vốn. Bạn có thể nghe người ta truyền tai nhau rằng: “Đừng… (0 comment)