Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng Giữa Quản Lý Vốn Và Quản Lý Tư Duy – Người Thắng Cuộc Là…? Nếu tìm kiếm một chủ đề nào đó được bàn luận nhiều nhất trong thế giới giao dịch, thì mình đó là Quản lý vốn. Bạn có thể nghe người ta truyền tai nhau rằng: “Đừng…

Forex Uni | 4 Lý Do Mà Trader Thua Lỗ  Thường người ta hay nói rằng có tới 95% các traders thua lỗ trong năm đầu tiên. Với một tỷ lệ như thế này, có lẽ bạn sẽ mong rằng mình tồn tại, hơn là làm ra tiền trên thị trường Forex này. Trong cuốn…