Cảm nhận học viên khóa 11 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com
Cảm nhận học viên khóa 11 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com   Khóa học thiết thực, những kiến thức cô đọng và công cụ hỗ trợ cụ thể, rõ ràng, giúp học viên ứng dụng vào thực tế cho một kênh đầu tư mới, giúp… (0 comment)

Cảm nhận học viên khóa 10 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com
Cảm nhận học viên khóa 10 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com   “Những điều học được rất hữu ích và thực tiễn . Tôi đã giao dịch trên sàn vàng ABC từ khi sàn vàng ACB mở khai trương. Tôi thường đánh theo chiến lược… (0 comment)

Cảm nhận học viên khóa 8 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com
Cảm nhận học viên khóa 8 về Khóa Đào tạo Đầu tư Forex của Chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn | hoangngocson.com   Tôi mới làm quen lần đầu với mô hình kinh doanh tài chính này, được học khóa học này cùng thầy Sơn và các anh chị khác cũng thôi thúc tôi nhiều. Song… (0 comment)