Select Page
[ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX ] Mô Hình Sóng Elliott Cặp Sản Phẩm USD/JPY Ngày 14/06/2018

[ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX ] Mô Hình Sóng Elliott Cặp Sản Phẩm USD/JPY Ngày 14/06/2018

[ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX ] Mô Hình Sóng Elliott Cặp Sản Phẩm USD/JPY Ngày 14/06/2018 Cặp sản phẩm USD/JPY đang bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo sóng C. Ta có thể bắt đầu thực hiện các lệnh bán ra ( SELL ) cặp sản phẩm USD/JPY vùng tại giá 110.24 * Group hỗ trợ tín...