HomeHọc đầu tư forex

6 KIỂU ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ BẠN PHẢI BIẾT KHI ĐẦU TƯ FOREX

6 KIỂU ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ BẠN PHẢI BIẾT KHI ĐẦU TƯ FOREX

* Cảm nhận học viên Samurai : https://hoangngocson.com/camnhansmr

* Group hỗ trợ tín hiệu : https://hoangngocson.com/tinhieuforex

* Khóa học Kimono Trade : http://bit.ly/2KHceh8

* 10 ebook Forex và Chứng khoán hay nhất : http://bit.ly/2TwEDHJ

1. Trường phái theo lý thuyết Dow và sóng Elliott:�Trường phái này tập trung phân tích các sóng và tìm điểm vào lệnh trong các sóng đẩy cũng như chốt lời khi giá đạt điểm tới hạn của sóng. Ngược lại, họ người né tránh những đợt sóng hiệu chỉnh và vào lệnh khi xác nhận hoàn thành sóng hiệu chỉnh.

2. Trường phái giao dịch theo Ichimoku:�Trường phái này sư dụng độc lập công cụ Ichimoku trong giao dịch, để xác định thời gian và mục tiêu giá cho các giao dịch. Công cụ này sử dụng các đám mây Kumo, cũng như các đường Tenkan hay Kijun như các đường hỗ trợ và kháng cự, cũng như xác nhận mức độ mạnh yếu của một xu hướng giá, từ đó xác định điểm vào lệnh vào thời gian chốt lời.