PTKT thị trường vàng, dầu ngày 7/3
PTKT thị trường vàng, dầu ngày 7/3. Dầu đi lên khá tốt khi giao dịch trên mốc 38.2% Fibonacci tại 35.50 và tiếp tục bảo vệ tín hiệu tăng trưởng trong ngày. Thị trường vàng Giá vàng ổn định trên mốc 61.8% Fibonacci tại 1260.00- một yếu tố tích cực và có thể khuyến khích thị… (0 comment)