Live Trading

Live trading tài khoản giao dịch mở bất cứ đâu :
• 25 USD/tuần.
• 100 USD/tháng.
Live trading tài khoản giao dịch MỞ TẠI CÔNG TY THÀNH ĐẠI TÍN :
• 20 USD/tuần.
• 87 USD/tháng.
Khuyến mãi
• Mua 1 tuyệt chiêu, tặng 1 vé live trading 7 ngày.
• Mua Sumo Trader, tặng 2 vé live trading 7 ngày.