Home

Giá dầu lại quay đầu giảm khiến USD giảm nhẹ so với Yên Nhật và Euro