Home

Citi Research nâng dự báo giá vàng năm 2016 lên mức 1.070 USD-oz