Nếu bạn thông minh | hoangngocson.com
Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ phân biệt được đâu là người giỏi, đâu là bọn dở hơi. Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ hiểu được những ai tốt với bạn và ai không tốt với bạn. Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ hiểu được những lời tôi nói. Nếu bạn thông…

Hãy cà phê với tôi ! | hoangngocson.com
Hãy dành thời gian cà phê với tôi, tôi sẽ cho bạn một món quà quý giá giúp bạn rút ngắn hơn con đường thành công của bạn. Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp, tôi sẽ tặng bạn giải pháp giúp doanh nghiệp của bạn vận hành tự động. Bạn sẽ giảm được chi…