Đồng USD, kỳ vọng lạm phát tác động tới vàng hơn nhiều ECB
Đồng USD, kỳ vọng lạm phát tác động tới vàng hơn nhiều ECB. Phản ứng của thị trường vàng với gói kích táo bạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho thấy việc cắt giảm lãi suất có thể không đủ để gây ảnh hưởng lớn đến giá của kim loại quý. Giá… (0 comment)