Nhân dân tệ lại giảm mạnh theo tỷ giá tham chiếu
Nhân dân tệ lại giảm mạnh theo tỷ giá tham chiếu. Đồng nhân dân tệ đã sụt giảm mạnh xuống thấp nhất 1 tuần trên thị trường nước ngoài sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lại mạnh tay cắt giảm tỷ giá tham chiếu. Trong khi Pacific Investment Management Co.(Pimco) cảnh báo đồng… (0 comment)

Tâm lý thị trường hiện tại không ủng hộ cho một đà tăng mạnh
Tâm lý thị trường hiện tại không ủng hộ cho một đà tăng mạnh. Giới kinh doanh vàng nên tự chuẩn bị tâm lý trước khi chứng kiến thị trường giảm thêm khoảng $50. Nhận định trên được đưa ra với lý do là “điều kiện tâm lý thị trường vàng hiện tại không hề… (0 comment)