Thế giới vẫn ưa chuộng USD
Thế giới vẫn ưa chuộng USD. USD tiếp tục là đồng tiền dự trữ được ưa chuộng trong năm 2015, trong khi vị thế của euro giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2002. Vị thế của USD như đồng tiền dự trữ luôn là chủ đề được đàm luận nhiều. Khi euro ra đời… (0 comment)