Vàng có thể test ngưỡng kháng cự kênh giá giảm nếu FED có cái nhìn ôn hòa
Vàng có thể test ngưỡng kháng cự kênh giá giảm nếu FED có cái nhìn ôn hòa. Lo ngại rủi ro trong năm mới và nhu cầu tài sản an toàn sẽ giúp kim loại quý trụ vững xung quanh mức $1100/oz. Một bước giảm phụ về vùng $1071.40 trong tuần thứ 2 của tháng… (0 comment)