Thêm 200.000 cử nhân thất nghiệp trong năm 2017 | hoangngocson.com
Theo các chuyên gia, ngay trong năm 2017 này có khoảng 200.000 cử nhân sẽ thất nghiệp. Cử nhân mới ra trường hoặc đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng lại chưa có việc làm, thậm chí là thạc sĩ cũng chấp nhận làm trái ngành được đào tạo. Sự dư thừa về lao động có trình độ… (0 comment)