Bài học từ chiếc lò xo | hoangngocson.com
Bài học ý nghĩa từ chiếc lò xo  Giờ đây, việc thấy được công dụng của chiếc lò xo không còn xa lạ với chúng ta. Có một đặc tính rất hay của lò xo mà người phát minh ra nó đã phát hiện, đó là tính đàn hồi. Đặc điểm của tính đàn hồi là…

Nếu bạn thông minh | hoangngocson.com
Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ phân biệt được đâu là người giỏi, đâu là bọn dở hơi. Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ hiểu được những ai tốt với bạn và ai không tốt với bạn. Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ hiểu được những lời tôi nói. Nếu bạn thông…