Cảm nhận học viên về Khóa học Đầu tư Forex – Kimono Trader 36
KẾT THÚC KHÓA HỌC ĐẦU TƯ FOREX : KIMONO TRADER K36 Chúc mừng các anh chị đã hoàn thành khóa học Forex thực chiến này. Tôi tin rằng với 3 ngày học với những kiến tưởng thường như rất đơn giản nhưng nó có thể giúp anh chị kiếm được từ 30 – 50$ mỗi… (0 comment)